कापूस

कापूस पिकाला ठिबक संचाद्वारे पाणी व खते दिल्याने दोन्हींच्या खर्चात मोठी बचत होते. पिकाला गरजेनुसार पाणी देता येते. तसेच फर्टिगेशन पद्धतीने विद्राव्य खतांचा वापर करता येतो. ठिबक संचाची शेतात उभारणी करण्यापूर्वी त्यास आवश्‍यक त्या घटकांची पूर्तता करून खत व पाणी देण्याचे योग्य नियोजन करावे.

ठिबक संच शेतात उभारण्यापूर्वी पुढील आवश्‍यक घटकांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे.

पूर्वमशागत ः संच उभारणीपूर्वी जमिनीची पूर्वमशागत करावी. उभी/ आडवी नांगरट व वखराच्या पाळ्याद्वारे जमीन भुसभुशीत करावी. भुसभुशीत जमिनीत ठिबक सिंचनाचे पाणी योग्य रीतीने पसरते. कापूस लागवडीच्या अंतरानुसार ठिबक सिंचन संचाचा आराखडा व उभारणी करावी. ठिबक सिंचन संचाची निवड करताना तडजोड करू नये. संचामध्ये नळ्यांव्यतिरिक्त फिल्टर व प्रेशर गेज हे महत्त्वाचे घटक जरूर जोडावेत.

फिल्टर अतिशय महत्त्वाचा ः इनलाईन ठिबक नळ्या तयार होत असतानाच त्यांच्या आत ठिबक तोट्या बसविलेल्या असतात, त्यामुळे इनलाईन नळ्या वरून स्वच्छ करता येत नाहीत म्हणून या पद्धतीत फिल्टरची निवड जास्त महत्त्वाची असते. सर्वसाधारणपणे जाळीचा फिल्टर हा सर्वच संचामध्ये बसविलेला असतो, मात्र पाण्याच्या गुणवत्तेनुसार इतरही फिल्टर बसविणे आवश्‍यक असते. विहिरीचे व बोअरचे पाणी असेल व कचऱ्याचे प्रमाण कमी असेल तर जाळीचा फिल्टर बसवावा. पाण्यामध्ये शेवाळे व तरंगणारे पदार्थ असतील, साचलेले पाणी असेल, तलावातील किंवा उघड्या शेततळ्यातील पाणी वापरायचे असल्यास वाळूचा फिल्टर असणे अत्यंत आवश्‍यक आहे, अन्यथा जाळीचा फिल्टर वारंवार चोक होऊन पाण्याचा पुरेसा प्रवाह संचास मिळत नाही. पाण्यातून वाळूचे, मातीचे, रेतीचे कण येत असल्यास हे कण संचात जाऊन ठिबक तोट्या बंद पडू शकतात. जुन्या बोअरवेल किंवा नवीन खोदलेल्या विहिरीतील पाण्याद्वारे असे कण येत असतात. यासाठी हायड्रोसायक्‍लॉन फिल्टर वापरावा. या फिल्टरद्वारे वाळूचे कण जास्त घनता असल्यामुळे पाण्याच्या वेगाने फिल्टरच्या बाहेर भिंतीकडे फेकले जाऊन तळाशी जमा होतात. नंतर हे कण वेगळे काढता येतात. सिंचनाच्या पाण्यात घनपदार्थ, सेंद्रिय पदार्थ व विरघळलेले क्षार कमी प्रमाणात, परंतु एकत्रितपणे असल्यास डिस्क फिल्टरची निवड करावी. या फिल्टरमध्ये प्लॅस्टिकच्या चकत्या एका नळीवर एकमेकांना चिकटून बसविलेल्या असतात. या चकत्यांवर बारीक खाचा असतात. फिल्टरमध्ये शिरलेले पाणी दोन चकत्यांमधील खाचांतून स्वच्छ होऊन बाहेर पडते. पाण्याच्या गुणवत्तेनुसार गरज पडल्यास दोन वेगवेगळे फिल्टर (उदा. ः जाळीचा व वाळूचा) एकत्रितपणे संचास बसविणे फायद्याचे असते.

प्रेशर गेज आवश्‍यक ः
प्रत्येक शेतकऱ्याने प्रेशर गेज (दाबमापक) घेणे आवश्‍यक आहे. संचामध्ये कमीत कमी दोन प्रेशर गेज असावे. एक प्रेशर गेज मुख्य पाइपलाइनवर फिल्टरच्या पूर्वी व दुसरा फिल्टरच्या नंतर बसवावा. संचाच्या आखणीनुसार संच किती दाबावर चालवायचा, फिल्टर केव्हा स्वच्छ करायचा, व्हेंचुरीद्वारे खत मिश्रित पाणी किती सोडायचे यासाठी प्रेशर गेज असण्याची गरज आहे.

इनलाईन नळ्या, ड्रीपर्सची निवड ः
संच योग्य दाबावर (साधारणत: एक कि. ग्रॅ./ वर्ग सें.मी.) सुरू नसल्यास पाण्याचे वितरण समान होत नाही व संच चालविण्याचा कालावधी ठरविल्यास त्यात चुका होऊ शकतात. ठिबक संचातील इनलाईन नळ्यांची निवड काळजीपूर्वक करावी. या नळ्या १२ मि.मी. व १६ मि.मी. मध्ये उपलब्ध आहेत. १२ मि.मी. व्यासाची इनलाईन नळी स्वस्त असते; परंतु तिची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी असते. या नळ्या वापरल्यास सबमेनवरील खर्चात वाढ होते, त्यामुळे शेताच्या आराखड्यानुसार दोन्ही प्रकारच्या (१२/१६ मि.मी.) नळ्यांद्वारे होणाऱ्या खर्चाची तुलना करून व त्याचा समन्वय साधूनच त्यांची निवड करावी. दोन ड्रीपर्समधील अंतर जमिनीच्या प्रकारानुसार निवडावे, कापसासाठी मध्यम जमिनीत दोन तोट्यांमधील अंतर ६० सें.मी. असते. तोट्यांतून बाहेर पडणारा प्रवाह साधारणत: २.२ ते ४.० लिटर प्रति तास असतो. विजेची उपलब्धता कमी वेळ असल्यामुळे अधिक प्रवाहाच्या तोट्या उपयुक्त ठरतात, यामुळे संच चालविण्याचा कालावधी कमी होतो.

लक्षात घ्या कापसाची पाण्याची गरज ः
बीटी कापसास पावसाच्या खंडाच्या दरम्यान एक किंवा दोन दिवसाआड ठिबकने पाणी द्यावे. पाणी देताना त्या दोन-तीन दिवसांचे एकत्रित बाष्पीभवन जितके असेल त्याच्या ५० टक्के इतक्‍या खोलीचे पाणी द्यावे. प्रत्येक ठिबक तोटीद्वारे किती लिटर पाणी द्यायचे हे काढण्यासाठी त्या तोटीद्वारे किती क्षेत्र भिजवायचे आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. लागवडीनंतर सुरवातीच्या काळात झाडाच्या जवळचे क्षेत्रच भिजवायचे असल्यामुळे या वेळी पाण्याची गरज कमी असते.

समजा लागवडीतील अंतर ६० १२० सें.मी. इतके असेल तर प्रत्येक झाडाने व्यापलेले क्षेत्र ०.७२ चौ. मीटर इतके होईल. प्रत्येक झाडास एक तोटी दिलेली असल्यास व एकत्रित बाष्पीभवन आठ मि.मी. असल्यास प्रत्येक झाडास साधारण तीन लिटर पाणी दोन दिवसांनी द्यावे लागेल. ठिबकची तोटी चार लिटर प्रति तास प्रवाहाची असल्यास संच ४५ मिनिटे चालवावा लागेल. याप्रमाणे लागवडीचे अंतर व नळ्याची व ठिबक तोट्यांची मांडणी यानुसार संच चालविण्याचा कालावधी काढून संचाचे नियमन करता येईल. कापूस पिकाला हवामानानुसार सहा महिन्यांच्या कालावधीत ८०० ते ९०० मि.मी. पाण्याची गरज असते. कापसाच्या हंगामात या कालावधीत साधारण ४५० ते ५५० मि.मी. उपयुक्त पावसाची नोंद होते. त्यामुळे उरलेले ३०० ते ४०० मि.मी. पाणी ठिबक सिंचनाद्वारे द्यावे लागेल. बऱ्याचदा हंगामानंतरही काही बोंडे हिरवी असल्यामुळे पीक राखले जाते. अशावेळी झाडावरील बोंडांची संख्या, त्यापासून मिळणारे उत्पादन, कापूस वेचण्यासाठी मजुरांची उपलब्धता व कापसाचा बाजारभाव इ. बाबींचा विचार करून पीक सांभाळावे. अशावेळी ठिबकद्वारे उर्वरित हंगामासाठीही बोंडे भरण्यासाठी पाणी देणे गरजेचे आहे. उन्हाळ्यात पाणी कमी असल्यास बागायती बीटी कापसाची लागवड मे महिन्यात न करता २० जूनपर्यंत केली तरी फायद्याचे ठरते.

खत व्यवस्थापन :
बीटी कापसाला साधारणपणे १००:५०:५० किलो प्रति हेक्‍टरी नत्र, स्फुरद व पालाशचा वापर करावा. पिकाच्या हंगामाचा कालावधी लांबणार असल्यास (१८० दिवसांपेक्षा जास्त) यामध्ये ३० ते ५० टक्के वाढ करावी. याशिवाय हंगामापूर्वी मातीची तपासणी करून मातीत उपलब्ध अन्नद्रव्यांच्या प्रमाणात वरील मात्रेमध्ये गरजेनुसार बदल करावा. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे प्रमाण कमी असल्यास आवश्‍यकतेनुसार त्यांचा वापर करावा. साधारणत: ६० ते ७० दिवसांनंतर मॅग्नेशिअम सल्फेट २५ ते ४० किलो प्रति हेक्‍टर या प्रमाणात वापर करावा. लागवडीपूर्वी उपलब्धतेनुसार शेवटच्या पाळीपूर्वी कुजलेले शेणखत जमिनीत मिसळून द्यावे. प्रवाही सिंचन पद्धतीने पाणी द्यायचे असल्यास तक्ता क्र. १ प्रमाणे खतांचे वेळापत्रक ठरवावे.

ठिबकद्वारे खते देण्याचे तंत्र ः
ठिबक संचाद्वारे खते देणेच जास्त योग्य असते. या प्रक्रियेस फर्टिगेशन म्हणतात. खते देण्यासाठी व्हेंचुरीचा वापर जास्त सोयीचा आहे. खतमिश्रित पाण्यात व्हेंचुरीचे एक टोक सोडून दुसरे टोक मुख्य पाइपला जोडले जाते व मुख्य पाइपवरील व्हॉल्व्हच्या साहाय्याने खतामधील पाणी मुख्य प्रवाहात सोडता येते. पाण्यात विरघळणारी सर्व खते या प्रक्रियेने पिकांना देता येतात. यासाठी संचासोबत व्हेंचुरी व बायपास असेंब्ली व्हॉल्व्हसह घेण्यासाठी दोन ते पाच हजार रुपये खर्च येतो.

ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी व खतांची वापर कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विद्राव्य खतांचा वापर करणे अधिक फायद्याचे आहे. विद्राव्य खते उपलब्ध होत नसल्यास पारंपरिक खतांपैकी युरिया, पांढरा पोटॅश किंवा चांगल्या प्रतीचा म्युरेट ऑफ पोटॅश पाण्यात संपूर्ण विरघळत असल्यामुळे ठिबक संचातून द्यावा. ठिबकद्वारे खतांची मात्रा अनेक वेळा विभागून देता येते. खते एक दिवसाआड देणे शक्‍य नसल्यास, आठवड्यातून / पंधरवड्यातून एकदा द्यावे. यामुळे खतांचा कार्यक्षम वापर होऊन दर्जेदार उत्पादन मिळण्यास मदत होते. तक्ता क्र. २ मध्ये विद्राव्य खतांचे कापसासाठीचे वेळापत्रक दिलेले आहे. पिकाची कालावधी १८० दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास १३५ दिवसांपर्यंत खते देण्यासाठी खतांच्या मात्रेत २० ते ३० टक्के वाढ करावी.

Drip Irrigation

Drip Irrigation
 
1.0 Introduction
Drip irrigation, also known as “trickle” irrigation, is one of the methods of water management. Under this system, water is carried to the plant under low pressure, through small diameter plastic pipes and delivered at the root zone, drop by drop through drippers. Drip irrigation is widely practised and established method of irrigation in developed countries and is slowly gaining popularity in India. It is most suited for horticulture crops, vegetables etc. and finds applicability in hard rock areas where groundwater is scarce and helps in optimisation of the limited water resources. The system has its advantages and limitations. Its advantages are in terms of savings of water (50-60%) of that required for flow irrigation, effective use of fertilizers, less labour and energy cost. The limitation for adopting of this method is its high initial cost which is beyond the purchasing capacity of small and marginal farmers and thus mainly adopted by large farmers.
As a policy to encourage use of such systems, the Govt. of India announced the Centrally sponsored Micro Irrigation Scheme during 2005-06. The total cost of the scheme is being shared between Central Government, the State Government and the beneficiary either through his/her own resources or soft loan from financial institutions in the ratio of 40%, 10% and 50% respectively. Bankable schemes have to be formulated for availing bank loans. This model gives broad guidelines for scheme formulation by banks for financing drip irrigation systems.

2.0 SCHEME REQUIREMENTS
Scheme formulation for installation of drip irrigation systems against bank loan requires both technical and financial details. This should briefly give the command area, type of plant/tree, required spacing between plants, land scope etc. and general topographic features. The important items that should be included in a scheme for drip irrigation system are given bellow :

2.1 Soil
The general nature of the soil and its characteristics should be indicated. Soils have a bearing on the water requirements of crops and setting up the irrigation schedule. A drip system is not suitable for clayey or gravely soils as would be seen from table 4. Best results with this system are obtained with medium textured soils.

2.2 Climate and Rainfall
The climatic condition and rainfall of the area governs the irrigation requirements of the crops. The evapo – transpiration data is also important. The normal monthly evaporation data as per Indian Meteorological Department (IMD) should necessarily be given which would greatly help in determining the daily water requirements and irrigation needs in different seasons.

2.3 Groundwater quality
Groundwater quality in the scheme area should be given. Its suitability for irrigation may be indicated in sodium absorption ratio, total dissolved solids etc.

2.4 Designs of Drip System
The designs of the drip system especially the layout, size and length of mains, sub-mains, laterals etc. based on land slope and field plot layout should be given in the scheme.

Emitter selection, number of emitters to the plant, water discharge through the emitter and total pumping schedule should be indicated.

2.5 Well Capacity
The source of water should be indicated. If the source of water is a groundwater structure, the diameter, depth and well yield together with HP of the pump set already installed may be given. This is necessary to decide the discharge available from the well and its optimum utilisation.

2.6 Economics
The economics of investment should be given in detail to justify the loan. The scheme should also give details about repayment period, rate of interest, subsidy available etc.

2.7 Basic Data Information
A drip irrigation system requires certain basic data information to plan its layout and ensure trouble free operation. A format for the required information is given in the Annexure I which necessarily should be provided in the scheme.

3.0 TECHNICAL ASPECTS
3.1  Design Parameters
The design of a drip Irrigation system involves estimation of the following parameters.

 1. Area to be irrigated, type of plants, their spacing and numbers per hectare.
 2. Peak water requirement of a plant per day. For estimation of total water requirement for a given area, the number of emitters required per plant, amount of water discharged per hour through each emitter and the total number of hours water is available should be known/estimated.
 3. Design of Main and Lateral Drip Lines. This depends upon friction head loss which in turn is governed by the type of plantation/crop and field configuration.
 4. Water required to be pumped from the well. This depends upon hydrogeological conditions in the area and water requirement of plants/crop.
 5. Horse Power of Pump set depends upon discharge and total head including friction losses over which water is to be lifted/pumped.
 6. Unit cost.

3.1.1   Command Area
A command area map giving systems layout is necessary to plan and design a drip irrigation system. It may not be necessary to have a detailed contour plan but it is helpful if a plan showing the highest and lowest points along with well location is given in the scheme. This enables proper design of main line and laterals to suit the spacing and number of plants.
The recommended spacing and population of some of the important plants/crops are given in the Table 1 below.
Table 1 : Spacing and Plant Population of Important Plants/Crops

 
Sr.No
Crop
Spacing (m)
Plant Population (Nos/ha)
1
Grapes
3.0×3.0
1,100
2
Mango
10.0×10.0
100
3
Oranges
5.0×5.0
400
4
Lime
6.0×6.0
270
5
Coconut
7.5×7.5
175
6
Banana
1.5×1.5
4,400
7
Cotton
1.3×1.3
5,900
8
Tomato/Brinjal
1.0×0.5
20,000
9
Sugarcane
1.0×0.3
33,000
10
Litchi
6.0×8.0
208
 
3.1.2   Water Requirement of crops/plants
Water requirement of crops (WR) is a function of surface area covered by plants, evaporation rate and infiltration capacity of soil. At first, the irrigation water requirement has to be calculated for each plant and thereafter for the whole plot based on plant population for the different seasons. The maximum discharge required during any one of the three seasons is adopted for design purposes.
The daily water requirement for fully grown plants can be calculated as under.
WR = A X B X C X D X E……………..Equation (1)
Where : WR = Water requirement (lpd/plant)
A = Open Pan evaporation (mm/day)
B = Pan factor (0.7)
C = Spacing of crops/plant (m2)
D = Crop factor (factor depends on plant growth for fully grown plants = 1)
E = Wetted Area (0.3 for widely spaced crops and 0.7 for closely. spaced crops)
The total water requirement of the farm plot would be WR x No.of Plants
The daily water requirement pf various crops per plant for different pan evaporation readings are given in Table 2.
 
Table 2 : Water requirement of Crops/Plants on the Basis of Pan Evaporation Data
 
Crops
Spacing
(m)
Pan Evaporation ( mm/day )
2
4
6
8
10
Water Requirement( lpd /plant)
Grapes
3.0×3.0
3.7
7.6
11.3
15.1
18.9
Mango/Sapota
10.0×10.0
42
‘84.0
‘126.0
‘168.0
‘210.0
Oranges
‘5.0×5.0
10.5
‘21.0
31.5
‘42.0
52.5
Coconut
6.0×6.0
15.1
30.2
45.4
60.5
75.6
Banana
7.5×7.5
24.2
48.5
72.8
‘97.0
121.3
Cotton
1.5×1.5
1.7
4.4
6.6
8.8
‘11.0
Tomato/Brinjal/Chillies
1.3×1.3
‘0.5
3.3
‘5.0
6.6
8.3
Sugarcane
1.0×0.3
‘0.3
‘1.0
2.5
‘2.0
2.5
Litchi
6.0×8.0
35
42
65
69
 
The water requirement for different seasons can be calculated using Equation 1 given above. The maximum discharge required during any one of the three seasons is adopted for design purposes

3.1.3   Design and Performance of emitter
The design, number of emitters required for plant and their discharge are important factors in designing a drip irrigation system. Various emitters are designed for controlled release of water to the plants. It is necessary for manufactures of drip system to state optimum operating pressure and discharge and the emitter is so selected that application rate equals to the absorption rate of soil so that no water stagnation takes place on the surface of the soil. In some systems a short length of flexible plastic tubing of small diameter is used as emitter. This tubing is generally of 0.96mm diameter and is inserted through holes in walls of the laterals. This is commonly known as micro tube system. The flow from different lengths of 0.96mm polyethylene tubing under various pressure is given in Table 3.

Table 3 : Flow from polythelene Tube emitters of 0.96 mm diameter(lph)

 
Length of tubing
Pressure in supply line (Atmosphere)
(mm)
0.1
0.2
0.3
0.5
0.75
1
1.5
7.5
6.1
10.4
13.9
20.2
27.2
33.2
44.7
15.5
4.1
6.7
9
12.8
17
20.7
27.4
25
2.9
4.7
6.3
8.9
11.8
14.4
19
35
2.3
3.7
4.9
7
9.3
11.3
15
50
1.8
2.9
3.8
5.5
7.3
8.8
11.7
75.5
1.4
2.2
2.9
4.2
5.6
6.8
9
100
1.1
1.8
2.4
3.4
4.5
5.5
7.3
125
0.96
1.6
2
2.9
3.9
4.7
6.3
150
0.84
1.4
1.8
2.6
3.4
4.2
5.5
175
0.75
1.2
1.6
2.3
3
3.7
4.9
200
0.69
1.1
1.5
2.1
2.7
3.3
4.4
250
0.6
0.97
1.3
1.8
2.4
2.9
3.8
300
0.53
0.85
1.1
1.6
2.1
2.6
3.4
 
Another method of releasing water from laterals is through small perforations in the walls which are sometimes called “soakers”.

3.1.4   Performance of Emitter
Water from emitters fall on ground and is absorbed by soil. The wetted area depends upon the soil type and rate at which water comes out of emitters. The infiltration rate for various types of soil and the surface area wetted due to drippers at various flow rates are given in Table 4&5.

In orchards having widely spaced plants, two or more line of laterals may be required for each row. Sometimes a loop with 3 to 4 emitters is placed around each plant to provide the required wetted area. This should be away from the plant stem.

 
Table – 4 : Infiltration Rate of Soil
 
Sr.No.
Texture
Infiltration Rate (cm/hr)
1
Coarse Sand 2.0 to 2.5
2
Find Sand 1.2 to 2.0
3
Fine Sandy loam 1.2
4
Silty loam ‘1.0
5
clay loam 0.8
6
clay 0.5
 
Table – 5 : Surface Area Flooded by Emitters
 
Sr.No.
Emitter flow
Soil infiltration rate (Cm/hr)
Rate (lph)
0.25
0.5
0.75
‘1.0
1.25
‘1.50
Wetted Area (sqm)
1
‘1.0
0.4
0.2
0.13
0.1
0.08
0.07
2
‘2.0
0.8
0.4
0.27
0.2
0.16
0.13
3
‘3.0
1.2
0.6
‘0.40
0.3
0.24
‘0.20
4
‘4.0
1.6
0.8
0.53
0.4
0.32
0.27
5
‘5.0
‘1.0
‘1.0
0.67
0.5
‘0.40
0.33
6
‘6.0
1.2
1.2
‘0.80
0.6
0.48
0.4
7
‘7.0
1.4
1.4
0.93
0.7
0.56
0.47
8
‘8.0
1.6
1.6
1.07
0.8
0.64
0.53
 
3.1.5   No. of emitters
The number of emitters is based on the volume of wetting for each plant. Generally, 30-70 percent of the area is wetted dependent upon plant spacing, nature & development of root zone. The number of emitters required per plant is estimated as the ratio of rate of irrigation requirement to the emitter discharge. If single emitter is provided, it must be placed 15-30 cm. from the base of the plant.

4.0  LAYOUT OF DRIP SYSTEM
The main Line in a drip system should follow land contour as closely as possible. If there is a slope, should be made for pressure differences due to change in elevation. A fall of 1 m in elevation is equivalent to an increase in pressure of about 0.1 atmosphere. Where main lines are laid down on a slope, the increase in pressure due to elevation change may partly compensate the friction head loss. To provide nearly uniform pressure at each emitter, the tubing should be of sufficient diameter to avoid excess friction losses. The water delivered in the supply line is released through emitters spaced along the supply line. The total friction head loss due to lateral openings can be calculated by multiplying the head loss over the total length by a Reduction Co-efficient given in Table 6. However, the additional head loss on account of diversion of flow from the main/laterals into the emitters has to be separately added while estimating the total head for purpose of calculating hp of the pump set. Friction head loss for various flow rates in plastic tubing of different sizes are given in Table 7.

The allowable pressure drop in mainline and laterals depend upon the operating pressure required at emitters. The pressure difference between the proximate and distant point along the supply line should not exceed 20% which will keep the variation of discharge within 10% of its value at the first emitter.

Table – 6 Reduction Co-efficient ‘F’ for Multiple Outlet Pipeline Friction Loss Co-efficient

 
No.of outlets
F
No of outlets
F
1
1
8
0.42
2
0.65
10 to 11
0.41
3
0.55
12 to 15
‘0.40
4
‘0.50
16 to 20
0.39
5
0.47
21 to 30
0.38
6
0.45
21 to 37
0.37
7
0.44
38 to 70
0.36
 
Table – 7 Friction Head Loss in Meters per 100 m. Pipe Length
 
Flow
(lph)
Inside diameter (mm)
9.2
11.7
12.7
13.9
15.8
‘18.0
‘19.0
Head loss in meters per 100 m length of pipe
200
10.2
5.2
2.5
1.7
0.8
0.4
0.3
400
‘39.0
‘18.0
8.6
5.7
2.7
1.6
1.1
600
‘39.0
‘18.0
‘13.0
5.9
3.2
2.5
800
‘30.0
‘21.0
‘10.0
5.5
4.1
1,000
‘45.0
‘30.0
16
8.3
6.2
1,200
‘42.0
‘21.0
‘11.0
8.8
1,400
‘56.0
‘28.0
‘16.0
‘11.0
1,600
‘36.0
‘20.0
‘15.0
1,800
‘45.0
25
‘19.0
2,000
‘54.0
‘30.0
‘23.0
 
4.1 Mainline
To design the main line, the pressure required at proximate end of laterals and the maximum friction loss at that point should first be determined. Friction losses due to valves, risers, connectors, etc., should be added to this. Sometimes, two or more laterals simultaneously operate from the mainline and these have to be properly accounted for in the design.
The friction head loss in mains can be estimated by Hazen-Williams formula is given bellow.
hf = 10.68x(Q/C) xD x(L+Le)
Where : hf = Friction head loss in pipe (m)
Q = Discharge (M /sec)
C = Hazen Willian constant (140 for PVC pipe)
D = Inner dia of pipe (m)
L = Length of Pipe (m)
Le = Equivalent length of pipe and accessories

4.2 Laterals
The design of lateral pipe involves selection of required pipe size for a given length to meet the required quantity of water to the plant. This is the most important component of the system as large amount of pipe per unit of land is required and the pipe cost is such that system is economically viable.
In designing the lateral, the discharge and operating pressure at emitters are required to be known and accordingly, the allowable head can be determined by the same formula as the main line.

4.3 Design Criteria
The pressure head of emitter of any lateral should be calculated based on discharge requirement of each emitter.

 1. It should be ensured that the head loss in the lateral length between the first and last emitter is within 10% of the head available at the first emitter.
 2. The friction head loss in the mainline should not exceed 1m/100m length of the mainline.

Friction head loss for various discharges is given in table 8 and equivalent lengths of straight pipe in meters giving equivalent resistance to flow in pipe fittings in Table 9.

 
Table-8 : Friction Losses for Flow of Water (m/100m) in smooth Pipes(c=140)
 
Discharge
(lps)
Bore diameter (mm)
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
0.5
16.4
5.5
1.6
0.56
1
10
6
2
0.68
1.5
12.7
4.3
1.45
0.4
2
16
7.3
2.5
0.68
0.25
3
15.5
5.2
1.45
0.53
4
26.4
6.9
2.5
0.9
0.3
5
13.4
3.8
1.36
0.46
6
18.8
5.2
1.9
0.64
0.22
7
6.9
2.5
0.84
0.29
8
8.9
3.2
1.1
0.37
0.15
9
11.1
4
1.36
0.46
0.19
10
13.4
4.9
1.65
0.55
0.32
 
For other type of pipes (new) multiply foregoing figures by factor given below
 
Sr no
Particulars
C
Multiplication factor
1
Galvanised iron
120
1.33
2
Uncoated cast iron
125
1.23
3
Coated cast iron, Wrought iron coated steel
130
1.07
4
Coated spun iron
135
1.07
5
Uncoated Asbestos cement and concoated steel pipes
140
1
6
Coated asbestos cement spun concrete or bitumem lines
145
0.94
7
Smooth pipes ( lead, brass, copper, stainless steel, glass, PVC
150
0.86
 
Table – 9 : Length of Straight Pipe in Meter giving Equivalent Resistance to Flow in Pipe Fittings [ IS : 2951 ( Part II ) – 1965 ] (Equivalent Length in Mtrs.)
 
Sr. No. Pipe size (mm) Elbow Bend 90 Bend Standard Tee Sluice valve
Foot or Reflux valve
(Ks=0.7) (ks=0.12) (Ks=0.4) (Ks=0.4) (Ks=3.5)
1
25
‘0.536
‘0.396
‘0.704
‘0.077
‘2.04
2
40
‘0.997
‘0.569
‘1.131
‘0.142
‘3.05
3
50
‘1.296
‘0.741
‘1.704
‘0.185
‘3.96
4
65
‘1.814
‘1.037
‘2.384
‘0.259
‘5.18
5
80
‘2.241
‘1.281
‘2.946
‘0.320
‘6.10
6
100
‘2.959
‘1.691
‘3.889
‘0.422
‘8.23
7
125
‘4.037
‘2.307
‘5.306
‘0.576
‘10.0
8
150
‘5.125
‘2.928
‘6.735
‘0.732
‘12.0
 
5.0       UNIT COST
The unit cost of Drip Irrigation system depends upon the shape and size of command area, spacing and number of plants and their water requirement. The unit cost should include the cost of following main items.

 1. Mainline/Submain
 2. Laterals
 3. Drippers/micro-tubes
 4. Lateral connectors
 5. Straight connectors
 6. Filters (Screen or Gravel)
 7. Bends/end plugs, couplers, joint, tees
 8. Pressure gauge, water meters
 9. Water regulators
 10. Installation charges

The average unit costs of drip irrigation system for different crops are given in Table-10. This is for guidance only.

 
Table – 10 Unit Cost of Drip Irrigation System
 
Sr.No. Crop Spacing (m) Cost (Rs/ha)
1
Coconut 8×8
23790/-
2
Sapota/Mango 10×10
17030/-
3
Oranges/Guava 6×6
28010/-
4
Pomegranate 4.5×2.7
32010/-
5
Grapes 2.7×1.8
54370/-
6
Banana/ Papaya 1.8×1.5
73010/-
7
Sugar Cane [(0.75m+1.25m) x 0.15m] lateral spacing-2.25m
60440/-
8
Vegetables 0.6×0.45
103020/-
9
Mango 5×5
32060/-
10
Litchi 6×8
42000/-
 
The Estimated cost of drip irrigation system for Litchi cultivation on 1 ha plot is given in Annexure-I

6.0 Lending terms & Conditions

6.1 Margin Money : The beneficiaries may contribute towards down payment/margin money ranging from 5 to 25% depending upon their category, i.e., small and other farmers in accordance with the NABARD’s norms. Beneficiary’s own labour can also be taken as his contribution towards the margin money requirement.

6.2  Security  : As per RBI norms.

6.3 Interest Rate : The rate of interest to be charged to the ultimate borrowers would be decided by the financing banks as per the RBI guidelines from time to time. However, for working out the financial viability and bankability of the model project, the rate of interest is assumed as 12%.

6.4 Repayment Period : Gestation period can be considered while fixing the repayment period. The repayment of interest shall commence from the end of the Gestation period onwards and would continue till the entire principal and interest thereon is repayed.

 
Appendix : II
MODEL FOR A SCHEME OF DRIP IRRIGATION
This model scheme for drip irrigation system to avail loan assistance give details about estimation of water requirement of plantation crops, system design, HP of pumping unit, unit cost and financial viability of the investment. Let us assume that the beneficiary has an open well of 4m dia and 25 m depth fitted with 5 HP electric pump set. The area has a land slope of 0.5m/100m and the soil is clayey loam. The farmer proposes to install drip irrigation system for a new citrus plantation on a 1ha plot.

a. Design parameters
Scheme formulation for installation of drip irrigation system against bank loan requires both technical and financial details. The important items that should be included in a scheme for drip irrigation system are given bellow :

b. Command area
A command area map giving systems layout is necessary to plan and design a drip irrigation system. It may not be necessary to have a detailed contour plan but it is helpful if a plan showing the highest and lowest points along with well location is given in the scheme. This enables proper design of main line and laterals to suit the spacing and number of plants.

The present scheme is prepared for application of drip irrigation on one hectare farm of Litchi.

c. Spacing and Plant Population of Litchi in one ha.
The No of plants required for cultivation of 1 ha litchi with above spacing would be 100m x 100m /6 m x 8 m = 208 plants. However, the plant spacing adopted by earlier farmers was planting at 8x8m to 12x12m.

d. Water requirement for litchi plants.
Water requirement for litchi crop (WR) is a function of surface area covered by plants, evaporation rate and infiltration capacity of soil. The irrigation water requirement for each plant has been calculated for each plant and thereafter for the whole plot of 1 ha based on plant population for the different seasons. The maximum discharge required during any one of the three seasons is adopted for design purposes.

The daily water requirement for fully grown plants can be calculated as under.
WR = A X B X C X D X E ……………..Equation (1)
Where : WR = Water requirement (lpd /plant)
A = Open Pan evaporation (mm/day)
B = Pan factor (0.7)
C = Spacing of plant (m2)
D = Crop factor (factor depends on plant growth for fully grown plants = 1)
E = Wetted Area (0.3 for widely spaced crops )

The total water requirement of the farm plot would be WR x No.of Plants .

e. Estimation of Water Requirement
The irrigation water requirement is determined using IMD pan evaporation data. The average season wise pan evaporation data for the area is given below.

 
S.No. Season Days (Nos) Total Pan (evaporation during the season (mm) Avg. Daily Pan Evaporation (mm/day)
1 Kharif (15/6 to 15/10) 122 506.30 4.15
2 Rabi (16/10 to 15/4) 183 649.65 3.55
3 Summer (16/4 to 14/6) 60 408.00 6.45
 
The daily water requirement of plants using above equation has been worked out as under.
 
  Sr.No Season Evaporation (mm/day) Water requirement
      Lpd /plant M3/ day/ha
1 Kharif 4.15 41.83 8.31
2 Rabi 3.55 35.78 7.44
3 Summer 6.45 65.07 13.53
 
Therefore, the drip irrigation system has to be designed for the maximum requirement of 65.07 litre /day/plant during the summer season and for this the water required would be 13.53 m3/ day/ha of plantation. If the average working hour of pump set is taken as 4 hours per day, the discharge required would be as below :

Pumping rate per hectare = 13.53 m3 /day/ha = 3.38 m3 /hr/ha = 0.94 LPs or say 1 LPs. As required discharge is only 13.53 m3 /day/ha, it can be pumped for one hour only from a well giving a discharge of 5-6 lps. This is also the normal well yield in the scheme area using a 3-5 HP pump set. For the estimated water requirement of 1 lps only, an arrangement to divert excess water to irrigate other crops would be provided, especially during Kharif and Rabi periods. Alternatively, a tank of 14 m3 capacity can be provided where necessary so that uninterrupted irrigation may continue even in areas where power shut down are frequent.

f. Emitters
Depending upon the type of emitter and discharge required their number can be estimated. For a pressure head of 4m and discharge at 17.5 litre /hour the number of emitters required are :

No. of emitters/plant = Rate of Pumping/hour/plant /Avg. discharge of one emitter
= 13.53/4 = 3.38 or say 4 emitters/ plant
The plot is square and of 1 ha. As such the mainline would be 100 m long and laterals would also be 100 m in length. As plant spacing is 6m x 8m, a total of 13 laterals would be required. Each lateral would serve approximately 16 plants and there would be 4 emitters per plant. Thus, the total number of emitters per lateral would be 16×4 = 64 nos.
As the total length of one lateral is 100m the emitters would be spaced at 1.5 m i.e. 100/64.

g. Main Line
The main line is designed to carry the maximum discharge required for total number of plants in the farm plot.
Maximum discharge required = No. of plants x peak discharge per plant
= 208x 13.53 = 2814 lph =0.78 or say 1 LPs

h. Friction Head loss in Pipes (m)
Total length = 100.0
Equivalent length of 13 straight connectors = 6.5
Equivalent length of tee, bends etc = 5.5.
Total =112.0 m.

The value of coefficients has been taken from tables given below. It would be seen from table 1 that for a discharge of 1 LPs through a pipe of say 40 mm diameter, the friction loss would be 2 m per 100 length or 2.2 m for 112 m equivalent length. Friction Losses for Flow of Water (m/100m) in smooth Pipes(c=140)

i. Discharge| Bore diameter(mm)

 
 (lps) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
0.5 16.4 5.5 1.6 0.56
1 10 6 2 0.68
1.5 12.7 4.3 1.45 0.4
2 16 7.3 2.5 0.68 0.25
3 15.5 5.2 1.45 0.53
4 26.4 6.9 2.5 0.9 0.3
5 13.4 3.8 1.36 0.46
6 18.8 5.2 1.9 0.64 0.22
7 6.9 2.5 0.84 0.29
8 8.9 3.2 1.1 0.37 0.15
9 11.1 4 1.36 0.46 0.19
10 13.4 4.9 1.65 0.55 0.32
 
For other type of pipes (new) multiply foregoing figures by factor given below
Friction head loss = 2.2 x 0.88 = 1.94 or say 2.0
Conversion factor = (0.88)
As the proposed system uses multiple openings, the friction loss is taken as 1/3 of the total friction loss i.e. 2.0/3 i.e. 0.66 m. Thus, the loss in mains is within 1.0 m/100 m and a pipe of 40 mm diameter is ideal in the layout.

j. Laterals
A lateral is so selected that the pressure difference from the proximate end to the last emitter do not exceed 10% of the normal operating head which in the present case is 4m. The maximum permissible variation in friction loss in the pipe is 4×10/100 = 0.4 m for a lateral of 100 m length. The land slope is 0.5 m/ 100m. Thus the total friction loss allowable is 0.4 + 0.5 = 0.9 m.
In addition to 100 m length of laterals there is additional loss due to connectors. This is generally taken as 0.1 to 1m (on an average 0.5) of the equivalent length of an emitter. The equivalent length of 64 emitters would thus be 64×0.5 = 32 m. Thus, total equivalent length for calculation of friction loss in laterals would be 132 m (100+32). The total flow in laterals is 256 lph i.e. 4 x 4 x16. It may be seen from Table No 4 that for 200 LPs flow the friction loss in 13.9 m length would be 2.25 m. It is a general practice that friction losses are taken at 1/3 of the total equivalent length of pipes with multiple emitter/connections. Thus, the friction loss works out to 1/3 x 2.25 = 0.75 m which is within the maximum permissible limit of 0.9 m. Therefore, 14 mm (outer dia) lateral pipe of 100 m length is suggested in this scheme.
The friction loss in micro tubes need not be considered as a minimum of 4m head is prescribed which includes friction loss.
Friction Head Loss in M per 100 m. Pipe Length

 
 Flow Inside diameter (mm)
  9.2 11.7 12.7 13.9 15.8 18.0 19.0
(lph) Head loss in m per 100 m length of pipe
200 10.2 5.2 2.5 1.7 0.8 0.4 0.3
400 39.0 18.0 8.6 5.7 2.7 1.6 1.1
600 39.0 18.0 13.0 5.9 3.2 2.5
800 30.0 21.0 10.0 5.5 4.1
1,000 45.0 30.0 16 8.3 6.2
1,200 42.0 21.0 11.0 8.8
1,400 56.0 28.0 16.0 11.0
1,600 36.0 20.0 15.0
1,800 45.0 25 19.0
2,000 54.0 30.0 23.0
 
k. HP of Pump set
The HP of pump set required is based upon design discharge and total operating head. The total head is the sum of total static head and friction losses in the system.

(i) Static Head.The total static head is the sum total of the following (m).

 
Depth to water (bgl) 16 m (assumed)
Draw down 3 m (assumed)
Height of Delivery pipe (agl) 1 m
Friction loss in pipes, bends, foot valves etc. 2.25m
Total 22.25 m
 
(ii) The friction loss in the drip unit as under (m)
 
Friction loss in main pipe 2.2 m
Friction loss in laterals 0.75 m
Minimum head required over emitters 4.0 m
Total 6.95 m
 
Total Head = Static Head + Friction head loss = 22.25 + 6.95 = 29.20 m or say 30 m
The required HP of the pumpset has been calculated as per the following formula.
Hp of pump set = Q x H/ 75 x e
Where Q = discharge (lps)
H = Head (m)
e = Pumping efficiency (o.6)
HP = 1×30 /75x.6 = 0.66 or say 1 HP.
 
Appendix – III
CHECK LIST
MINOR IRRIGATION – DRIP IRRIGATION
(To be completed by the Executive/Officer of the bank forwarding the scheme)

NOTE : Tick (/ ) across the line to signify that the relevant information has been furnished in the scheme.

 
GENERAL
 • Specifications of the scheme area
 • Nature and objective proposed development
 • Name(s) of the financing bank(s) / branch(s)
 • Approval of the schemes by the competent authority, including State Government in the case of SLDB. Coverage of the loans under the Guarantee Schemes of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
 • Status of beneficiaries (individuals/partnership firms/company/Corporation/Co-operative Society) and the coverage of borrowers in weaker sections like small (as per norms given by National Bank) or marginal farmers/SC/ST, etc.
 • Land-use pattern, source-wise irrigated area, present cropping pattern, yield and income per acre, land holding distribution, land tenure system etc. in scheme area
 • Capability/experience of the persons/institutions implementing the scheme
 • TECHNICAL ASPECTS
 • Command area map with levels
 • Type of soil
 • IMD Normal Annual Rainfall
 • IMD Monthly Evaporation
 • Proposed cropping pattern with plant spacing and number of plants per hectare for a modal farm
 • Peak water requirements per plant/day and per plant/season
 • Designed discharge and water availability in hours per day
 • Existing pumping equipment
i. Range of HP
ii. Whether electric/diesel
 • Water availability
i. Geology of the area
ii. Category of block
iii. Chemical quality of water
iv. Design of well (dia/Depth)
v. Well discharge
 • Design of Drip system for a model
i. Main line
ii. Sub main
iii. Laterals
iv. Emitters/Micro tubes
v. Lateral/Straight connectors
vi. Filters/screens
vii. Fertilizer unit
viii. Bends/end plugs, joints etc.
ix. Pressure gauge, water m
x. Water regulators
xi. Item-wise break-up of unit cost
xii. Comments on technical feasibility of the project
 • FINANCIAL ASPECTS
 • Lending terms : rate of interest, grace period, repayment period, down payment, nature of security, availability of Government guarantee for bank loan/refinance (if necessary), source and extent of availability of subsidy etc.
 • Year-wise physical and financial programme, bank loan and refinance requirement
 • Income “without project and “with project” with reference to the representative of the holdings in the scheme area and the estimate of incremental income
 • Comments on the financial viability of the project along with cash flow, BC Ration, net present worth, financial rate of return (IRR) etc.
 • Comments on the financial position of the borrowers/implementing agency. In the case of partnership firms/companies/Corporation or Society an analysis of their financial position, debt-equity ratio and profitability along with copies of audited financial statements for the last three years.
 • INFRA STRUCTURAL FACILITIES
 • Sources of availability of capital assets/drip irrigation system, the approximate distance and arrangements for their maintenance/servicing
 • Arrangements for availability of raw-material, improved seeds/fertilizers, pesticides, etc., for agriculture
 • Agencies providing crop loans/maintenance expenses to the beneficiaries and the adequacy of the arrangements.
 • Availability of technical staff for implementation of the scheme with the bank/implementing authority.
 • Details of technical guidance, government support/extension service available and whether budgetary provision has been made for the same.
 • Supervision and monitoring arrangements available with the financing institution.
 • Availability of power and diesel.
Signature and Designation of the Bank Officer

ठिबक सिंचन पद्धतीची निवड

झाडांची पाण्याची गरज जमिनीचा प्रकार, झाडाचे वय, पीकवाढीची अवस्था व मुळांचा विस्तार यानुसार बदलते. भारी जमिनीत पाण्याचा ओलावा आडव्या दिशेने जास्त पसरतो, तर उभ्या दिशेने कमी पसरतो. याउलट हलत्या जमिनीत पाण्याचा ओलावा उभ्या दिशेने लवकर व जास्त पसरतो, तर आडव्या दिशेने कमी पसरतो. या सर्व बाबींवर ड्रीपर्सची संख्या, त्यांचा प्रवाह, ड्रीपर्समधील अंतर इत्यादी अवलंबून असते.
ठिबक संचामध्ये एका लॅटरलद्वारे किती पाण्याचा प्रवाह वाहून न्यायचा आहे, त्यानुसार लॅटरलची लांबी ठरविली जाते. जास्त लांबीच्या लॅटरल ठेवल्यास पाण्याचे वाटप समान होत नाही, तसेच लॅटरलची लांबी वाढल्यामुळे संचाचा खर्चही वाढतो. याउलट कमी लांबीच्या लॅटरल ठेवल्यास उपमुख्य नळीची लांबी वाढते, त्यामुळे झाडांची भविष्यातील (पूर्ण वाढ झाल्यानंतर) पाण्याची गरज व पंपातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह विचारात घेऊन उपमुख्य नळीची मांडणी करावी.त्यानुसार मोठ्या बागेस विविध भागांत विभाजन करून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र व्हॉल्वची रचना करावी.यासाठी संचास लागणारा खर्च लक्षात घेऊन पाणी देण्यासाठी सोपा असलेला पर्याय निवडावा. आंतरमशागतीत कमीत कमी अडथळा होईल अशी मांडणी करावी.
झाडाची दररोजची पाण्याची गरज माहिती असल्यास ड्रीपर्सची संख्या, त्यांचा दर ताशी प्रवाह इ. ठरविता येतो. साधारणतः पहिल्या वर्षी एका ड्रीपरने पाणी दिल्यास पाणी पुरेसे होईल. दुसऱ्या वर्षी दोन ड्रीपर्स, तर तिसऱ्या व चौथ्या वर्षी तीन ड्रीपर्सने पाणी द्यावे. झाडाचा विस्तार पाचव्या वर्षी वाढल्यास एकाच लॅ टरलवर चार ड्रीपर्स लावू नयेत. साधारणतः झाडाचे वय पाच वर्षे झाल्यास एका ओळीसाठी दोन लॅटरल लावून ड्रीपर्सची संख्या वाढवावी. ठिबक सिंचन संच बसविताना संपूर्ण वाढलेल्या झाडांची पाण्याची गरज विचारात घेऊनच लॅटरल व ड्रीपर्सची संख्या, उपमुख्य नळीची आखणी इत्यादी करणे आवश्‍यक आहे.

ठिबक सिंचन पद्धतीची निवड :
अगदी सुरवातीच्या काळात फळझाडांना एका लॅटरलवर अनेक मायक्रोट्यूब (सूक्ष्म नलिका) लावून झाडाची पाण्याची गरज भागविली जात असे. कमी खर्चासाठी व सहज करता येण्यासारख्या या पद्धतीत मायक्रोट्यूबची लांबी कमी – जास्त होणे, मायक्रोट्यूब लॅटरलमधून निघून जाणे, त्यांना पीळ बसणे यामुळे पाण्याचे समसमान वाटप होत नाही, त्यामुळे शक्‍यतोवर मायक्रोट्यूब वापरणे टाळावे.

ठिबक सिंचन संचाची निगा :
ठिबक सिंचनाचे तंत्र वापरणे अत्यंत सोपे आहे; मात्र त्यासाठी संचाचे भाग, त्याचा वापर व निगा याबाबतीतील किमान माहिती घेणे आवश्‍यक आहे. ठिबक स ंचाची योग्य निगा व देखभाल न झाल्यास त्याची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. पावसाळ्यानंतर किंवा ताण संपल्यानंतर संच सुरू करताना योग्य काळजी न घेतल्यास ठिबक तोट्या, लॅटरल बंद पडतात व पाणी प्रवाह बंद होतो. त्याचप्रमाणे खताच्या टाकीस छिद्रे पडणे, गाळ – कचरा साचणे अशा प्रकारचे प्रश्‍न नि र्माण होतात. अशा वेळी संच बंद करताना किंवा सुरू करताना काही काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.

संच सुरू करताना घ्यावयाची काळजी :
1) संचासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विद्युत मोटारीची सर्व जोडणी तपासून पाहावी. मोटारीच्या वाइंडिंगला वॉर्निश देऊन दोन-चार दिवस उन्हात ठेवावी.
2) पंप व फूट व्हॉल्व स्वच्छ करून पंपास ग्रीसिंग करावे.
3) सिंगल फेज प्रोटेक्‍टर (एक फेज कार्य करीत नसल्यास विद्युतपुरवठा आपोआप खंडित करणारे उपकरण) बसविले असल्यास त्याची कार्यतत्परता तपासून पाहावी.
4) संचातील सर्व व्हॉल्व, प्रेशरगेज (दाबमापक), पाणीमापक (वॉटर मीटर) तपासून योग्य पद्धतीने कार्य करतात, याची खात्री करावी.
5) मुख्य पाइप, उपमुख्य पाइप, टेकअप, लॅटरल इ. भागांतील सर्व प्रकारची पाण्याची गळती थांबवावी.
6) खते देण्याची टाकी स्वच्छ करून जाळी फाटल्यास बदलून घ्यावी. वाळूच्या गाळण यंत्रणेतील वाळूची पातळी तपासून त्यात आवश्‍यकतेनुसार वाळू टाकावी.
7) सर्व लॅटरल व ठिबक तोट्या संबंधित झाडापर्यंत पसरवून घ्याव्यात. लॅटरल टेक ऑफ ग्रोमेटशी जोडून घ्याव्या. काही ठिकाणी गरजेनुसार ज्वाइनर लावून लॅटरलची लांबी वाढविता येते.
8) ड्रीपर्स तपासून घ्यावे. बंद असलेले ऑनलाइन ड्रीपर स्वच्छ करून घ्यावेत.
9) सर्व लॅटरल व ड्रीपर्स झाडांच्या मुळांच्या कक्षेत असल्याची खात्री करून घ्यावी व गरजेनुसार ड्रीपर बदलून घ्यावे. आवश्‍यकतेनुसार ड्रीपरची संख्या वाढवावी. नको असलेले ड्रीपरचे छिद्र गुफ प्लगद्वारे बंद करून घ्यावे.
10) सर्व लॅटरलचे शेवटचे टोक उघडून (एन्ड कॅप) संच सुरू असताना पाणी प्रवाहित करून घ्यावे.
11) काही लॅटरलमधून किंवा ड्रीपर्समधून पाणी कमी येत असल्यास संच सुरू झाल्यानंतर आम्ल / क्‍लोरिन प्रक्रिया करावी. यासाठी आम्ल किंवा क्‍लोरिन स ंचात सोडून संच 24 तास बंद ठेवावा. दुसऱ्या दिवशी संच सुरू करून संचाची सुरवातीपासून शेवटपर्यंत तपासणी करावी.
12) आम्ल / क्‍लोरिन प्रक्रियेनंतर पुन्हा एकदा लॅटरलची शेवटची टोके, उपमुख्य नळीवरील प्लश व्हॉल्व उघडून पाणी प्रवाहित करावे. यामुळे संचातील गाळ, कचरा, विरघळलेले, क्षार संचाबाहेर काढण्यास मदत होते.

महाराष्ट्र्रात जलसिंचनाचे प्रकार

महाराष्ट्र्रात जलसिंचनाचे पुढील प्रकार प्रचलित आहेत.
(१) विहीर जलसिंचन (२) तलाव जलसिंचन (३) उपसा जलसिंचन (४) ठिंबक सिंचन (५) तुषार सिंचन (६) कालवे

विहीर जलसिंचन :

महाराष्ट्र्रात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या १९९५ च्या आकडेवारीनुसार ११ लाख ४३ हजार विहिरी आहेत. यापैकी सुमारे १० लाख विहिरींवर ऑईल इंजिन किंवा विद्युत पंप बसविलेले आहेत. विहिरींमधून २,५४,७१० हेक्टर मीटर पाणी उपसा करण्यासाठी उपलब्ध होते आणि दरवर्षी पावसाचे जे पाणी भूगर्भात मुरते त्याचा विचार करता ३२१८१० हेक्टर पाणी वापरासाठी मिळू शकते. महाराष्ट्र्रातील भूमिगत पाण्याच्या एकूण साठयाचा अंदाज पाहता आणखी ११ लाख ८२ हजार विहिरी खोदता येतील.

तलाव जलसिंचन :

महाराष्ट्र्रात तलाव जलसिंचनाचे प्रमाण १५ टक्के आहे. महाराष्ट्र्रात प्रामुख्याने विदर्भामध्ये भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हयात तलावाच्या साहाय्याने पाणीपुरवठा केला जातो. या प्रदेशात तलावाद्वारा होणार्‍या जलसिंचनाचे प्रमाण सुमारे ६० टक्के आहे.

पाझर तलाव :

महाराष्ट्र्रामध्ये तलावांच्या साहाय्याने देखील काही प्रमाणात जलसिंचनास फायदा होतो. याचा मुख्य उपयोग प्रदेशामधील भूजल साठा वाढविणे आणि विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी होतो. महाराष्ट्र्रात १९७२ साली अवर्षणग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा पाझर तलावांची योजना अमलात आणली गेली. यामुळेच अवर्षणग्रस्त प्रदेशात हळूहळू जलसिंचनाचे क्षेत्र वाढू लागले. सध्या महाराष्ट्र्रात पाझर तलावांची संख्या सुमारे १४०० आहे, तर १८०० पाझर तलावंाची कामे चालू आहेत. भविष्य काळात आणखी ३००० पाझर तलाव तयार होतील.

उपसा जलसिंचन :

विहिरी किंवा नदीच्या पात्रातून अथवा जलाशयातून उंच भागातल्या जमिनीला पाणीपुरवठयाची सोय उपलब्ध करुन द्यावयाची असेल तर हे पाणी उंचावर न्यावे लागते. यासाठी ऑईल इंजिन्स व विजेचे पंप यांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्र्रात एकूण जलसिंचन क्षेत्रांपैकी ८टक्के क्षेत्र हे उपसा जलसिंचनाचे आहे. महाराष्ट्र्रात मुख्यत्वेकरुन दक्षिण महाराष्ट्र्रात विशेषत: कोल्हापूर जिल्हा आणि कोकणामध्ये रत्नागिरी व संधिुदुर्ग जिल्हयात उपसा जलसिंचनाद्वारे जमिनीला पाणीपुरवठा केला जातो.

ठिबक सिंचन :

जमिनीचा दर्जा, पिकांची जात, पिकांचे स्वरुप, बाष्पीभवनाचे प्रमाण इत्यादी गोष्टी लक्षात घेऊन पिकांच्या मुळाशी त्यांच्या गरजेपुरते पॉलिथिनच्या नळयांचे जाळे पसरुन तोटीच्या किंवा सूक्ष्म नळीद्वारे थंेबाथेंबाने किंवा बारीक धारेने पाणी देण्याच्या आधुनिक पध्दतीला ठिबक सिंचन म्हणतात.
मानवास प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली की, प्राप्त परिस्थितीत पर्याय शोधले जातात. १९८६ मध्ये द्राक्षे पिकविणार्‍या नाशिक जिल्हयास अवर्षणाचा तडाखा बसला तेव्हा त्यांनी द्राक्षाच्या बागा वाचविण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा आधार घेतला आणि आता महाराष्ट्र्रात सिंचन पध्दतीत नाशिक जिल्हा आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र्राने सूक्ष्मलक्षी जलसिंचन तंत्रज्ञान, उच्च उत्पादकता व सुधारित दर्जा या बाबतीत देशात पाया घातला आहे. संपूर्ण देशातील ६०टक्के ठिबक सिंचन एकटया महाराष्ट्र्रात आहेत. फळे, पालेभाज्या, फुले इत्यादींसाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केला जातो. महाराष्ट्र्र शासनाने ऊस पिकासाठी देखील ठिबक सिंचनाचा प्रसार करण्यासाठी योजना हाती घेतली आहे.

तुषार सिंचन :

या पध्दतीमध्ये पंपाच्या साहाय्याने पाण्याचा आवश्यक तो दाब देऊन लहान लहान छिद्रावाटे फवार्‍याने पिकाला पाणी दिले जाते. तुषार सिंचन पध्दतीने पावसाप्रमाणे जमिनीवर पाणी पडते व त्याचे समान वितरण होते. या पध्दतीमुळे पारंपरिक जलसिंचन पध्दतीच्या तुलनेने ३० टक्के ते ३५ टक्के पाण्याची बचत होते, तर उत्पन्नात १० टक्के ते १५ टक्के वाढ होते. या पध्दतीमुळे पाण्याच्या फवार्‍याने पिकांची पाने सतत धुतली जातात. साहजिकच रोगराई आणि किडीचे प्रमाण कमी होते. त्याचप्रमाणे जमिनीमध्ये पाण्याचा साठा होत नाही व जमीन खारी बनत नाही हा एक मोठा फायदा आहे.

कालवे

महाराष्ट्र्रात जलसिंचन प्रकारात विहिरीच्या खालोखाल कालव्याद्वांरे सुमारे २३ टक्के क्षेत्र अमलात आणले जाते. महाराष्ट्र्रात मुख्यत्वेकरुन दख्खनच्या पठारावर कृष्णा, गोदावरी, भीमा आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या क्षेत्रात पाटबंधारे योजना अमलात आणून कालव्याद्वारे जमिनीला पाणीपुरवठा केला जातो. पाटबंधारे योजनेमध्ये मोठी, मध्यम आणि लघुपाटबंधारे असे उपप्रकार पाडले आहेत. या सर्व योजना शासनामार्फत राबविल्या जातात.

सामूहिक ठिबक सिंचन करणार गांव

सांगली जिल्ह्यातलं गोटखिंडी असं या गावाचं नाव आहे. या गावात ६०८ एकरात सामूहिक ठिबक लावण्याचं काम सध्या सुरु आहे, ठिबकची ही प्रणाली संपूर्ण संगणकीकृत असणार आहे. महादेव सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेच्या पुढाकारानं हा प्रकल्प पूर्णत्वास आलाय. आपलं पाणी आणि माती वाचवण्यासाठी या संस्थेनं हा निर्णय घेतलाय.
thibak
thibak
सांगली जिल्ह्यातलं गोटखिंडी हे गाव. १९८७ च्या आधी या गावाची स्थिती फारसी चांगली नव्हती. शेतीला पुरेसं पाणी मिळत नव्हतं आणि शेतीही फारसी पिकत नव्हती. ४ फेब्रुवारी १९८७ साली या गोटखिंडी या गावात महादेव सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेची स्थापना झाली. आणि गावचं चित्र बदलायला लागलं. या संस्थेचे ३०८ सभासद आहेत आणि ६०८ एकर लाभक्षेत्र आहे. संस्थेनं लिफ्ट इरिगेशनद्वारे गावापासून सहा किलोमिटर अंतरावर असलेल्या कृष्णा नदीचं पाणी गावात आणलं. आता शेतीला पाणी मिळालं होतं. शेती पिकायला लागली होती… पण गेल्या चार-पाच वर्षांपासून वीज आणि पाण्याचा लपनडाव सुरु झाला. पाण्याचा फेर परत कधी येईल याची शास्वती नव्हती. त्यामुळे शेतकरी ऊसाला भरमसाठ पाणी देऊ लागले. यातून क्षारपड जमिनीची समस्य़ा निर्माण झाली. उत्पादन घटू लागलं. शेतकऱ्यांची पुन्हा चिंता वाढली. यातून मार्ग काढण्यासाठी संस्थेच्या सभासदांचे प्रयत्न सुरु झाले. बैठका झाल्या, चर्चा झाली. शेवटी ३ मे २०१० ला संपर्ण क्षेत्रावर संगणकीकृत ठिबक सिंचन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय झाला.

संगणकीकृत ठिंबक सिंचन प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा तयार झाला. आता चिंता होती पैशाची, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं ही सभासदांची ही चिंताही मिटवली. बँकेकडून सभासदानां एकरी 30 हजार रूपये कर्ज मिळालं. 1 कोटी 80 लाख रूपये मंजूर झालं. या गोटखिंडी गावाचं 1600 हेक्टर क्षेत्र आहे. या सर्व क्षेत्राला हक्काचा पाणी मिळण्याच्या कामाला वेग आला.

पाण्याच्या अनियमिततेमुळे ऊस, सोयाबीन, द्राक्ष, ज्वारी यासारख्या पिकांचं अर्थशास्त्र बिघडलं होतं. ठिबक सिंचनानं ही समस्या सुटेल यावर गावकऱ्यांचा विश्वास बसला. ठिबक सिंचन प्रकल्पातून सभासदांना आता पिकनीहाय पाणी मिळणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचंही मार्गदर्शन मिळालं.

 संगणकीकृत ठिबक सिंचनासाठी 608 एकर क्षेत्राची चार भागात विभागणी केरण्यात आलीय.त्यातल्या वीस एकरला एक या प्रमाणं उपभाग तयार करण्यात आलेत. नदीवरून आणलेलं  पाणी 10 लाख लिटरच्या स्टोरेज टँकमध्ये साठवलं जाणार आहे. याच ठिकाणी संपूर्ण पाण्याची

कंन्ट्रोल रूमही राहणार आहे. याच रुममधून संगणकाद्वारे पाणी आणि खत सोडण्याची यंत्रणा उभारली जाणार आहे. ही यंत्रणा उभारणीचं काम सध्या सूरू आहे.

याआधी पाटपाण्यानं दिवसाला 76 लाख लिटर पाण्यात 10 एकरचंही क्षेत्र भिजत नव्हतं. आता मात्र मोजून मापून पाणी मिळणार आहे. एकरी अडीच तासात साडेबारा हजार (१२,५००)लिटर पाणी दिलं जाणार आहे. सध्या तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यात सात फूटाला एका लॅटरलचं नियोजन करण्यात आलंय.

याआधी गोटखिंडी गावात फारसं क्षेत्रं ठिबकखाली नव्हतं. पण आता शेतकऱ्यांना ठिबकचं महत्त्व कळलंय. संगणकीकृत ठिबक सिंचनामुळे शेतकऱ्यांना पिकानुसार पाणी मिळणार आहे. शिवाय या शेतकऱ्यांना ऊसाव्यतिरीक्त इतर पिकांचेही पर्याय आता खुले झालेय.

महादेव पुरवठा संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांना या सिस्टिमसाठी एकरी 58,366 रूपये खर्च येणार आहे. त्यात एकरी 15,000 रूपये अनुदान सोय आहे. संपूर्णत: संगणीकृत यंत्रणेमुळे मजुर, खत, पाणी आणि वेळेची बचत होणार आहे, शिवाय पिकांना पुरेसं पाणी मिळाल्यानं उत्पादनातही वाढ होणार हे नक्की. हे झालं गोटखिंडी या गावचं आणि महादेव पाणीपुरवठा संस्थेचं पाणी नियोजन. पण आजही अशी अनेक गावं आणि अनेक संस्था आजही अवाजवी पाण्याचा वापर करत आहे. या गावांना आणि संस्थांना आपली जमिनी वाचवण्यासाठी आतातरी ठिबक सिंचनाकडं वळाय़लाच हवं.

ठिबक सिंचनाचा वापर

ठिबक संच

 लहान शेतकऱ्यांस ठिबक संच बसविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसेल, तर दोन-तीन शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन एकाच विहिरीवर पंपसेट, फिल्टर, प्रेशर गेज, खताची टाकी किंवा व्हेंच्युरी इत्यादी संचामधील भाग सामाईक/ सामुदायिक पद्धतीने खरेदी करून बसवू शकतात. त्यामुळे लहान क्षेत्रावरदेखील संच परवडू शकेल. त्यातून पाण्याची, खताची, मजुरांची, वेळेची, ऊर्जेची आणि पर्यायाने पैशांची बचत होईल.

प्रवाही आणि फवारा सिंचनापेक्षा जास्त कार्यक्षम (९० ते ९८ टक्के कार्यक्षमता) असणारी पद्धत म्हणून या सिंचन पद्धतीचा उल्लेख करावा लागेल. सध्या शेतकऱ्यांनी विहिरींवर बहुतेक तीन ते पाच हॉर्सपॉवर शक्तीचे सेंट्रिफ्युगल पंपसेट बसविलेले आहेत, त्यामधून एक ते दीड कि.ग्रॅ./ चौ. सें.मी. दाबाने चार ते सहा लिटर/ सेकंद दराने पाणी उपलब्ध होते; मात्र अशा ठिकाणी फवारा सिंचन (रेनगन) पद्धत वापरावयाची असेल तर अडीच ते पाच कि.ग्रॅ./ चौ. सें.मी. दाब निर्माण करणारा पंप त्यासाठी घ्यावा लागेल; परंतु ठिबक सिंचन पद्धत एक ते दीड कि.ग्रॅ./ चौ. सें.मी. दाबावरच चालत असल्याने उपलब्ध पंपाचा वापर करता येतो.

ठिबक संच मांडणी –
१) उसाच्या शेताचे क्षेत्रफळ, लांबी, रुंदी, चढ-उतार इत्यादी. २) सिंचन पाण्याची उपलब्धता (विहिरीचे ठिकाण, पंपाची माहिती, उपलब्ध हेड, प्रवाह दर आणि उपलब्धता कालावधी). ३) सिंचन पाण्याची प्रत आणि ४) सिंचनाखाली येणाऱ्या शेताचा कंटूर नकाशा.

यानंतर निवडलेल्या लागवड पद्धतीसाठी ठिबक संचाचा आराखडा ठरवावा. त्यानुसार कमीत कमी खर्चाचा, कमी दाबावर व अश्‍वशक्तीवर चालणारा संच बाजारातून निवडावा.

ठिबक संच उभारणी –
संचाची उभारणी करताना खालीलप्रमाणे काळजी घ्यावी – १) कंपनीच्या नियमाप्रमाणे सर्व भाग (फिल्टर, पाइप, ठिबक उत्सर्जक) बसविल्याची खात्री करावी. २) संचाचे डिझाईन योग्य झाल्याची खात्री करावी व त्यानुसार मुख्य, उपमुख्य व उपनळीचा व्यास ठरवून प्रत्येक ठिकाणी प्रमाणित पाणी प्रवाह आणि दाब मिळत असल्याची खात्री करून घ्यावी. ३) मुख्य नळीवर उपमुख्य नळी जोडताना व्हॉल्व्ह लावावा, तसेच उपमुख्य नळीवर ग्रोमेट टेक-ऑफ लावून त्यावर उपनळी घट्ट बसवावी. त्यावर ठरविल्याप्रमाणे विशिष्ट अंतरावर ठिबक उत्सर्जक लावावेत. ४) ठिबक संचामधून पाण्याची गळती होत नसल्याची खात्री करून घ्यावी. ५) शेतात फिरणाऱ्या मजूर व जनावरांकडून नुकसान होणार नाही याची खात्री करावी. ६) संचात काडी, कचरा, माती, खडे आत जाणार नाहीत याची खात्री करावी.

ठिबक सिंचन पद्धत वापरताना –
१) गाळण यंत्रणा सक्षम असावी, दोन ते तीन दिवसांनी बॅक फ्लशिंग करावे. २) तोटी पद्धतीत पाण्याचा दाब एक कि.ग्रॅ./ चौ. सें.मी. असावा. उपनळीच्या दोन्ही टोकात पाणी दाबात २० टक्‍क्‍यांपेक्षा दाब व्यय ठेवू नये व पाणी प्रवाहात दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा फरक असू नये. ३) तोट्या बंद पडू नयेत म्हणून उपनळ्या अधूनमधून फ्लश कराव्यात. ४) तोट्या शक्‍यतो दाब नियमन करणाऱ्या असाव्यात, त्यामुळे सर्वत्र पाणीवाटप समान होते. ५) ऊस पिकासाठी चार लि./ तास प्रवाह असणाऱ्या तोट्या किंवा इनलाईन पद्धती निवडावी. ६) वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीत वेगवेगळ्या तोट्यांच्या प्रवाहास जमिनीचे ओलित क्षेत्र किती होते याची माहिती असणे गरजेचे आहे. कारण त्यावरून पिकास किती अंतरावर व किती प्रवाहाच्या तोट्या बसवाव्यात याची कल्पना येते. ७) पाण्यातील क्षारांमुळे संच अंशत- बंद झाल्यास त्यास आम्ल प्रक्रिया करावी. जिवाणू किंवा शेवाळांमुळे बंद झाल्यास त्यास क्‍लोरिन प्रक्रिया करावी. ८) नळ्या, पाइप फ्लशिंगच्या वेळेस पाण्याचा दाब दीड कि.ग्रॅ./ चौ. सें.मी.पर्यंत वाढवावा.

ठिबक संच निवड –
जोड ओळ पद्धत – उसाची लागवड जोडओळ अथवा चार ते पाच फूट अंतरावर करून ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करावा. जोडओळ पद्धतीत दोन ओळीत एक व ४-५ फूट अंतरावरील लागवडीस एका ओळीस एक उपनळी वापरता येते. इनलाईन व तोट्या असणारी ठिबक सिंचन दोन्ही पद्धतींचा अवलंब करता येतो. दोन तोटीतील अंतर भारी जमिनीसाठी २.५’ (एकूण तोट्या एकरी २०००) व मध्यम जमिनीसाठी २’ (एकूण तोट्या एकरी २५००) ठेवावे.

ठिबक सिंचन करताना पाण्याची गरज –
पाण्याची उपलब्धता कमी असेल किंवा अति पाण्यामुळे जमिनीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अत्यंत कार्यक्षम अशा ठिबक सिंचन पद्धतीची निवड केली जाते. ठिबक सिंचन पद्धतीने पाणी देताना दर दिवशी अथवा दिवसाआड देण्यात येणारे पाणी खालील सूत्राने काढता येते –

यासाठी बाष्पीभवन पात्रातून दररोज होणारे बाष्पीभवन, पीक गुणांक, दोन उपनळ्यांमधील आणि दोन तोट्यांमधील अंतर, अपेक्षित ओलित क्षेत्र इत्यादी माहिती आवश्‍यक आहे.

प्रत्येक तोटीद्वारे द्यावयाचे पाणी (लिटर प्रति दिवसाआड) = दोन दिवसांचे एकत्रित बाष्पीभवन x ०.७ x पीक गुणांक x दोन तोट्यांमधील अंतर x दोन उपनळ्यांमधील अंतर x ०.६० ÷ ०.९०.

वरील सूत्रामध्ये बाष्पीभवन मि.मी.मध्ये असते, तर ०.७ हा बाष्पीभवन पात्र गुणांक आहे. ०.६ हा अपेक्षित ओलित क्षेत्र गुणांक आहे आणि ०.९० हा समप्रवाह गुणांक आहे.

ऊस लागवड केलेल्या ठिकाणी दररोज किंवा दिवसाआड होणारे बाष्पीभवन माहीत असल्यास वरील सूत्राचा उपयोग करून पाण्याची गरज ठरविता येते.

उदाहरण – समजा सुरू उसासाठी जानेवारी महिन्यात पाण्याची गरज काढताना बाष्पीभवन ६.९ मि.मी. असेल, पीक गुणांक ०.६० असेल, उपनळ्यांमधील अंतर २.७० (जोड ओळ पद्धत) व ठिबक तोट्यांमधील अंतर ०.७५ मीटर असेल, तर दर दिवसाआड लागणारे पाणी खालीलप्रमाणे ठरविता येईल –

दिवसाआड पाण्याची गरज (लिटर/ तोटी) = (६.९x२) x ०.७०x०.६०x०.७५x२.७०x०.६०÷०.९०.

जानेवारी महिन्यातील सुरू उसासाठी दिवसाआड पाण्याची गरज = ७.८२ लिटर/ तोटी म्हणजेच आठ लिटर/ तोटी एक एकर ३’ – ६’ जोड ओळीच्या क्षेत्रास ८x२००० = १६,००० लिटर पाणी लागेल.

ठिबक पद्धतीने (चार लिटर/ तास ड्रीपर), उन्हाळ्यात दररोज तीन ते साडेतीन तास, हिवाळ्यात दोन ते तीन तास व पावसाळ्यात दोन ते अडीच तास पाणी द्यावे. पाण्याची बचत होऊन २५ ते ३० टक्के उत्पादन वाढते.

संचामधून विद्राव्य खतांचा, तसेच नेहमीच्या खतांपैकी युरिया व पांढऱ्या रंगाचे म्युरेट ऑफ पोटॅश या खतांचा वापर करता येतो. ज्याद्वारे खतांची २५ – ३० टक्के बचत होते. ठिबक उपनळ्या काढून उसाची तोडणी करून घ्यावी आणि त्यानंतर खोडव्याचे व्यवस्थापन योग्य करून पुन्हा उपनळ्या पसरवून खोडव्यात पाण्याचे व खतांचे योग्य तऱ्हेने नियोजन करून उसाचे उत्पादन वाढविणे शक्‍य होते.

Previous Older Entries