कांदा

कांदा-

  1. खरीप हंगामात फुले सफेद या वाणाच्या अधीक उत्पादनासाठी लागवड 15 X 10 से.मी. अंतरावर करावी आणि 100 : 50 : 50 किलो प्रती हेक्टरी नत्र : स्फुरद : पालाश द्यावे —- महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, अवर्षण प्रवण विभाग संशोधन अहवाल, विभागीय संशोधन व विस्तार सल्लागार समीती बैठक खरीप हंगाम 1995 – 96

  2. काढणीपूर्व 15 दिवस अगोदर कांद्याच्या बसवंत 780 आणि ऍग्री फाईड डार्क रेड या जातीवर मॅलिक हायड्राझाईड 2000 PPM तीव्रतेच्या फवारणीमुळे 90 दिवसांच्या साठवणूकीच्या काळात कोंब फुटणे आणि कुजण्यामुळे होणारे नुकसान कमी झाले.

  3. संजीवकांचा वापर करून डेंगळ्यांची संख्या कमी करण्याच्या प्रयोगामध्ये पिंपळगाव बसवंत येथे असे अढळुन आले की बसवंत 780 या जातीमध्ये लागवडीनंतर 85 दिवसांनी इथेपॉन या संजीवकाची 4000 PPM ची फवारणी केली असता डेंगळ्यांची संख्या (2.25 %) तुल्यापेक्षा कमी होते.

  4. देशातील निर्यातक्षम अशी पहीली सुधारीत जात RHR87015 (फुले सुवर्णा) ही महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी विकसीत केली असुन स वाणाचे कांदे पीवळ्या रंगाचे, मध्यम आकाराचे आणि साठवणीस चांगल्या गुणधर्माचे परदेशी बाजारपेठेसाठी चांगला. महाराष्ट्रातील कांदा पीकवणा-या भागासाठी पूर्वप्रसारीत. RHR 200 X RHR 155 यांचा संकर.

  5. फुले सफेद ही जात कांद्याची पावडर तयार करण्यासाठी शिफारस केलेली आहे.

  6. फुले समर्थ(एस-1) खरीप व रांगडा कांदा गर्दलाल, उभट गोल साठवणुकीस चांगली जात लागवडीस शिफारस केली(जुन 2004)

माना पडण्यापूर्वी शेतात कांद्याच्या पातीवर मॅलिक हायड्रॉक्‍साईड २५०० ते ३००० पी.पी.एम. फवारल्यास कांद्याना कोंब फुटण्यास प्रतिबंध होतो आणि वजनात घट कमी येते.

कांदा चांगला पोसण्यासाठी लागवडीनंतर ४५ दिवसांनी एपीक्वॉट क्‍लोराईट २०० पीपीएम तीव्रतेचे फवारावे.
नॅपथिलीन ऍसेटिक ऍसिड, इंडोल ऍसेटिक ऍसिड, इंडोल ब्युटेरिक ऍसिड ही संजीवके १००, २०० किंवा ३०० पी.पी.एम. या प्रमाणात फवारल्यास पानांची संख्या व कांद्याचे वजन वाढते.

फुले सफेद या पांढ-या कांद्याच्या वाणाची लागवड उन्हाळ्यातील मे व जून महिने वगळता वर्षभर करता येते. अधिक उत्पादनासाठी खरीप हंगामात फुले सफेद या वाणाच्या रोपांची लागवड १५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या दरम्यान करावी. तसेच रब्बी हंगामासाठी रोपांची लागवड १ नोव्हेंबरला करावी. त्याचप्रमाणे उन्हाळी हंगामाकरीता रोपांची लागवड १५ डिसेंबर ते १ जानेवारी या कालावधीत करावी. रोपांच्या लागवडीकरीता बियाण्यांची पेरणी रोपवाटीकेत ७-८ आठवड्यापूर्वी करावी अशी शिफारस करण्यात येत आहे.

रबी हंगामात कांदा जातीचे अधिक उत्पादन मिळणा-या (३९५ कि/हे.) एन. २-४-१ या वाणांचे प्रती हेक्टरी १२.५ कि. बियाणे (किंवा ७.५ ग्रँम बियाणे प्रती ३X३ मिटरच्या वाफ्याकरीता) १५ सें.मी. अंतरावर ओळीने पेरावे अशी शिफारस करण्यात येत आहे.

बडीशेप पिकाच्या जास्त उत्पादनासाठी प्रती हेक्टरी १०० किलो स्फुरद, ५० किलो पालाश देण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. पेरणी करतांना संपुर्ण स्फुरद व पालाश आणि नत्राची अर्धी मात्रा द्यावी. उरलेले अर्धे नत्र पेरणी केल्यानंतर पिकाला ३० दिवसांनी द्यावे.

Dairy Farming

Dairy farming is practical business & one of thing to do before strting dairy farm is to do survey for milk production & its marketing.You should do survey of dairy farms which are nearby to your locality & which are runing sucesfuly.
There are folowing points which you may go through before starting dairy farming busines.
1)Quality animals:- Animals which can sustain in perticular climatic conditions & having proper dairy character needed for dairy business.Eg- In Konkan region, there is high rainfall in rainy season and drought situation on summer season.so the kind of animals which are suitable for this region may be Jersey cows,Surti & Mehsana buffaloes.
2)Management- As the production of animal is increases according to high quality animals demand for good quality fodder,concentrate,water,housing and care is needed more .If this is not fulfilled ,then dairy owner can have a loss in terms of less milk production as well as economic losses.So it is necessary for dairy owner to access his strength for providing this kind of facilities for its animals.So for that if dairy owner has good kind of knowledge (By training & practice)and will to do whatever work in his dairy farm,then he can be profitable dairy farmer.As per my knowledge this is 24 hours business & it can not be as supervisor’s job.
3)Facilities:- Whatever facilities required for dairy like availability of farm land,availability of fodder throughout the year,availability of veterinarian,skill for first aid treatment,skill for feed formulation is important for dairy farmer.Dairy owner must provide minimum kind of facilities which are needed for his animals.
4)Market- Before producing milk or other dairy product,it is better to search what are market opprtunities in your area.See if there is no any dairy farm functioning in your srea what are the resions behind it?If there is no any farmer who dare to take this entreprice then it is opportunity to you set up good quality of dairy farm.If market is not there ,try to create your own market by creating demand for your product in the market.
5)Value addition- In business of dairy farming,it is better to not to rely on only one entreprise or product eg- Milk,If you do value addition in milk to prepare Khoa,Shrikhand,basundi etc.,You will get more money,If you do value addition in cowdung by preparing vermicompost you will get more money .
So think on this aspect, Do personal visits for survey the area,try to find out market as well as study market chains developed in that perticular area.Then make decision for dairy farming .
6)To be updated- For dairy owner it is necessary to aware about new practices & changes in dairy farming.So for that he must take training before starting the dairy or any animals related enterprise & after that timely necessary trainings to become updated .New practices,trends & changes in management will be helpfult to reduce the losses & improve production of animals.He must be adaptive & positive in nature & willing to take responcibilities or change as & when needed.
7) Keep records- Some farmers which do not have land but are successfully run dairy business because they keep records for feed,fodder,Milk production,Reproduction,health & management aspects.In which they can get ideas as well as point our problematic points or situatuation to avaiod losses.Today,many dairy farmers are not keeping records as like businessman,so they do know what is the status of the dairy they are running now.
On the above points,you may decide number of animals to be kept for dairy farming which can run sucessfully.Alos visit to nearest dairy farmsrs which are running their farms very well & then share the ideas with them for runing successful dairy farm
—–

ब्रायलर मुर्गीपालन

ब्रायलर मुर्गीपालन में ध्यान देने योग्य बातें
1. ब्रायलर के चूजे की खरीदारी में ध्यान दें कि जो चूजे आप खरीद रहें हैं उनका वजन 6 सप्ताह में 3 किलो दाना खाने के बाद कम से कम 1.5 किलो हो जाये तथा मृतयु दर 3 प्रतिशत से अधिक ना हो ।
2. अच्छे चूजे की खरीद कि लिए राँची पशुचिकित्सा महाविद्यालय के कुक्कुट से विशेषज्ञ या राज्य के संयुक्त निदेशक, कुक्कुट से संम्पर्क कर लें । उनसे आपको इस बात की जानकारी मिल जायेगी कि किस हैचरी का चूजा खरीदना अच्छा होगा ।
3. चूजा के आते ही उसे बक्सा समेत कमरे के अन्दर ले जायें, जहाँ ब्रूडर रखा हो ।
फिर बक्से का ढक्कन खोल दें। अब एक एक करके सारे चूजों को इलेक्ट्रल पाउडर या
ग्लूकोज मिला पानी पिलाकर ब्रूडर के निचे छोड़ते जायें। बक्से में अगर बीमार चूजा है तो उसे हटा दें।
4. चूजों के जीवन के लिए पहला तथा दूसरा सप्ताह संकटमय होता है । इस लिए इन दिनों में अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छी देखभाल से मृत्यु संख्या कम की जा सकती है।
5. पहले सप्ताह में ब्रूडर में तापमान 90 0 एफ. होना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह 5 एफ. कम करते जायें तथा 70 एफ. से नीचे ले जाना चाहिए। यदि चूजे ब्रूडर के नीचे बल्ब के नजदीक एक साथ जमा हो जायें । तो समझना चाहिए के ब्रूडर में तापमान
कम हैं। तापमान बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बल्ब का इन्तजाम करें या जो बल्ब ब्रूडर में
लगा है, उसको थोडा नीचे करके देखें। यदि चूजे बल्ब से काफी दूर किनारे में जाकर जमा हो तो समझना चाहिए ब्रूडर में तापमान ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में तापमान कम करें। इसके लिए बल्ब को ऊपर खींचे यो बल्ब की संख्या को कम करें। उपयुक्त गरमी मिलने पर चूजे ब्रूडर के चारों तरफ फैल जायेंगे । वास्तव में चूजों के चालचलन पर नजर रखें समझकर तापमान नियंत्रित करें।
6. पहले दिन जो पानी पीने के लिए चूजे को दें, उसमें इलेक्ट्रल पाउडर या ग्लूकोज मिलायें। इसके अलावा 5 मि.ली. विटामिन ए., डी. 3 एवं बी.12 तथा 20 मि.ली. बी काम्प्लेक्स प्रति 100 चूजों के हिसाब से दें। इलेक्ट्रल पाउडर या ग्लूकोज दूसरे दिन से बन्द कर दें। बाकी दवा सात दिनों तक दें । वैसे बी- काम्प्लेक्स या कैल्सियम युक्त दवा 10 मि.ली. प्रति 100 मुर्गियों के हिसाव से हमेशा दे सकते हैं।
7. जब चूजे पानी पी लें तो उसके 5-6 घंटे बाद अखबार पर मकई का दर्रा छीट दें,
चूजे इसे खाना शुरु कर देंगे । इस दर्रे को 12 घंटे तक खाने के लिए देना चाहिए।
8. तीसरे दिन से फीडर में प्री-स्टार्टर दाना दें। दाना फीडर में देने के साथ – साथ
अखबार पर भी छीटें । प्री-स्टार्टर दाना 7 दिनों तक दें। चौथे या पाँचवें दिन से दाना
केवल फीडर में ही दें। अखबार पर न छीटें।
9. आठवें रोज से 28 दिन तक ब्रायलर को स्टार्टर दाना दें। 29 से 42 दिन या बेचने तक फिनिशर दाना खिलायें।
10. दूसरे दिन से पाँच दिन के लिए कोई एन्टी बायोटिकस दवा पशुचिकित्सक से पूछकर आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर दें। ताकि चूजों को बीमारियों से बचाया जा सके।
11. शुरु के दिनों में विछाली (लीटर) को रोजाना साफ करें। विछाली रख दें। पानी बर्त्तन रखने की जगह हमेशा बदलते रहें।
12. पाँचवें या छठे दिन चूजे को रानीखेत का टीका एफ –आँख तथा नाक में एक –एक बूँद दें।
13. 14 वें या 15 वें दिन गम्बोरो का टीका आई.वी.डी. आँख तथा नाक में एक –एक बूँद दें।
14. मरे हुए चूजे को कमरे से तुरन्त बाहर निकाल दें। नजदीक के अस्पताल या पशुचिकित्सा महाविद्यालय या पशुचिकित्सक से पोस्टमार्टम करा लें। पोस्टमार्टम
कराने से यह मालूम हो जायेगा की मौत किस बीमारी या कारण से हई है।
15. मुर्गी घर के दरवाजे पर एक बर्त्तन या नाद में फिनाइल का पानी रखें। मुर्गीघर में जाते या आते समय पैर धो लें। यह पानी रोज बदल दें।

तुरीच्या पेरणीसाठी

तुरीच्या पेरणीसाठी जून महिन्याचा पहिला पंधरवडा योग्य असतो. पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी, मध्यम ते भारी (45 सें.मी. पेक्षा अधिक खोल), पाच-सात सामू असलेली जमीन या पिकासाठी योग्य असते. तुरीची मुळे जमिनीत खोल जात असल्यामुळे खोल नांगरणी आणि वखराच्या पाळ्यांनी जमीन भुसभुशीत करावी.

शेवटच्या वखराच्या पाळीच्या अगोदर हेक्‍टरी 20 गाड्या चांगले कुजलेले कंपोस्ट खत/शेणखत जमिनीत चांगले मिसळावे. खरीप हंगामात पेरणीयोग्य पाऊस पडल्यावर वाफसा येताच पेरणी करावी. पेरणीपूर्वी बियाण्यास जिवाणू संवर्धन चोळावे, यामुळे जमिनीतून उद्‌भवणा-या विविध रोगांपासून पिकाचे संरक्षण होते. पेरणीपूर्वी हेक्‍टरी 20 ते 25 कि.ग्रॅ. नत्राची मात्रा देणे आवश्‍यक आहे. पेरणीच्या वेळेस हेक्‍टरी 40-60 कि. ग्रॅ. स्फुरद बियाण्याच्या खाली सहा ते दहा सें.मी. खोलीवर दिल्यास फायदा होतो.

तुरीचे पीक सुरवातीच्या काळात (30 ते 40 दिवस) अतिशय सावकाश वाढते, त्यामुळे सुरवातीच्या काळात तणांचा प्रादुर्भाव जास्त होतो. या काळात जमिनीत हवा खेळती ठेवणे आवश्‍यक असते. पीक 20 ते 25 दिवसांचे असताना पहिली आणि त्यानंतर 30 ते 35 दिवसांचे असताना दुसरी कोळपणी करावी. तुरीचे पीक पेरणीपासून 45 दिवसांपर्यंत तणविरहित ठेवल्यास उत्पादनात वाढ होते.

तुरीचे चांगले उत्पादन घेण्यासाठी आय.सी.पी. एल-87, ए.के.टी.-8811, विपुला, टी विशाखा-1, बी.डी.एन-2, बी.एस.एम.आर-736 बी.एस.एम. आर-853 या सुधारित जातींचा वापर करावा.

Downloadsofindia

Download Forms India – Download EPFO, Passport, Income Tax and other Government forms for Free

Download Forms India(©) welcomes you.
There is a huge list of government forms available and more regularly being added. Find those special forms which are present nowhere! For example find around 100 question FAQ for Passport, and All India comprehensive EPFO office address cum officers directory(90 pages), found nowhere else.
Download Forms India(©) welcomes your suggestions and feedback to increase and improve the repository of forms here. If you’ve any forms which you want to share with the general public then submit them here.
This entry was posted in Documents and Reports. Bookmark the permalink.

कृषी व तंत्रज्ञान

युगांडा देशातील डेनिस ओचिनो येथील कृषी व तंत्रज्ञान विद्यापीठातील संशोधक जोमो केनयट्टा यांनी केळी पिकात वाढणाऱ्या एका बुरशीवर संशोधन केले आहे. अर्थात, ही बुरशी त्या पिकाला हानिकारक नाही, उलट केळी पिकांची प्रतिकारक्षमता वाढत असून, केळीतील सूत्रकृमींच्या प्रादुर्भावास अटकाव करणे शक्‍य होत असल्याचे आढळले आहे.
इंडोफाईट बुरशी सर्व वनस्पतींमध्ये आढळतातच, त्यांचा त्या पिकाला संसर्गही होतो; मात्र तशी ठळक लक्षणे पिकावर दिसून येत नाहीत. युगांडा व केनियामध्ये याच बुरशींवर अधिक अभ्यास झाला आहे. तेथील कीड व्यवस्थापन पद्धतींवर आर्थिक व पर्यावरणीय परिणाम झाले आहेत. रासायनिक कीडनाशकांच्या वापरामुळे पर्यावरण तसेच मानवी आरोग्यावर परिणाम दिसले आहेत. अनेक वेळा ही कीडनाशके महाग असल्याने आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांना ती परवडतही नाहीत. रासायनिक उपायांचा वापर कमी करताना एखादे पीक एखाद्या किडी वा रोगासाठी प्रतिकारक करणे हा पर्याय आहे; मात्र ही तशी सोपी गोष्ट नाही. मात्र, इंडोफाईट बुरशीचा आधार घेऊन पिकात एखाद्या किडीविरुद्ध प्रतिकारक्षमता विकसित करण्याचा पर्याय शास्त्रज्ञांनी हाताळला आहे. या बुरशीमुळे सूत्रकृमींसारख्या किडींविरुद्ध झाडात प्रतिकारक्षमता विकसित करणे शक्‍य असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. त्या दिशेने केळी पिकात हे प्रयोग झाले आहेत.
मात्र, हे संशोधन नेदरलॅंड येथील वॅगनिनजन विद्यापीठातील डॉ. थॉमस डुबॉइस व अरनॉल्ड व्हॅन हुस यांनी केलेल्या संशोधनाला छेद देणारे असल्याने यावर आणखी अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. या संशोधनामुळे महागड्या कीडनाशकांवरील खर्च बऱ्याच अंशी कमी होणार आहे. युगांडात उतिसंवर्धित केळींवरही मोठ्या प्रमाणात अभ्यास सुरू आहे. तेथील शेतकऱ्यांनाही या तंत्रज्ञानाचा फायदा होत असल्याचे आढळले आहे.

शेतकऱ्यांच्या ‘मसिहा’चा गौरव

बिहारमधील चंपारण जिल्ह्यातील समौता गावामध्ये एक आगळावेगळा समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या समारंभामध्ये भात उत्पादकांनी फिलिपिन्स येथील आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन केंद्रातील पैदासकार आणि “सब-1’जनुकाचे संशोधक डॉ. डेव्हिड मॅकील यांचा सत्कार केला. या सत्काराचे कारण म्हणजे भाताची “स्वर्ण-सब-1′ ही जात या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा किरण घेऊन येणारी ठरली.
बिहारमधील चंपारण या जिल्ह्यात दरवर्षी पुराच्या पाण्याचा फटका भात शेतीला बसतो, त्यामुळे भात शेतीचे नुकसान हे ठरलेले; परंतु या भागातील शेतकऱ्यांना भात लागवडीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे हे शेतकरी पुराच्या पाण्यात तग धरून राहील अशा जातीच्या शोधात होते. गेल्यावर्षी पुसा येथील (बिहार) राजेंद्र कृषी विद्यापीठाने चंपारण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना “स्वर्ण-सब-1′ ही जात लागवडीसाठी उपलब्ध करून दिली. चंपारण जिल्ह्यात दरवर्षी किमान आठ ते 12 दिवस पुराचे पाणी शेतामध्ये थांबून राहते, त्यामुळे भात रोपे कुजून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते; परंतु गेल्यावर्षापासून शेतकऱ्यांनी “स्वर्ण-सब-1′ या जातीची लागवड पूरग्रस्त भागात सुरू केली. ही जात पुराच्या पाण्यात तग धरून राहिली, तसेच पूर ओसरल्यानंतर रोपांची चांगली वाढ झाली. शेतकऱ्यांना या जातीपासून प्रति हेक्‍टरी सरासरी पाच ते सहा टन उत्पादन मिळाले. या जातीच्या तांदळाचा दर्जा चांगला आहे, त्याचबरोबरीने भातही लवकर शिजतो, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे “स्वर्ण-सब-1′ ही जात शेतकऱ्यांमध्ये अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली आहे. त्यामुळे या जातीच्या संशोधकाला भेटण्याची शेतकऱ्यांची इच्छा हाती, ती यंदाच्या एप्रिल महिन्यात पूर्णही झाली.
एप्रिल महिन्यात डॉ. मॅकील हे भारतातील संशोधन केंद्रांच्या दौऱ्यावर होते. हे शेतकऱ्यांना कळल्यावर त्यांनी राजेंद्र कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ डॉ. जे. पी. सिंग यांच्या माध्यमातून भेटीचे आमंत्रणही दिले. शेतकऱ्यांच्या विनंतीला मान देत डॉ. मॅकील 8 एप्रिल रोजी समौता गावात दाखलही झाले.
या वेळी चंपारण जिल्ह्यातील सुमारे साठ शेतकऱ्यांनी एकत्र येत खास समारंभात डॉ. मॅकील यांचा “शेतकऱ्यांचा मसिहा’ म्हणून गौरव केला. या वेळी शेतकऱ्यांनी “स्वर्ण-सब-1′ या जातीच्या लागवडीचे अनुभव, तसेच भात शेतीमधील अडचणी सांगितल्या. शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन भाताच्या जातींच्या निर्मितीमध्ये तशा पद्धतीने संशोधन सुरू असल्याची ग्वाही डॉ. मॅकील यांनी दिली.

पुरात तग धरणारी “स्वर्ण-सब-1′
आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन केंद्रातील पैदासकार डॉ. मॅकील यांनी पुराच्या पाण्यातही तग धरून राहणाऱ्या “स्वर्ण-सब-1′ या जातीची निर्मिती केली. ज्या ठिकाणी दरवर्षी पुराचे पाणी आठ ते 10 दिवस साचून राहते, त्या भागात या जातीची लागवड फायदेशीर दिसून आली आहे. जगभरातील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना या जातीच्या लागवडीमुळे शाश्‍वत उत्पादनाची खात्री मिळणार आहे.

Previous Older Entries Next Newer Entries